Dr Alicja Długołęcka - absolwentka Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim, doktor nauk humanistycznych, prowadzi zajęcia z psychosomatyki i rehabilitacji seksualnej na Wydziale Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od wielu lat zajmuje się edukacją psychoseksualną i seksualnością kobiet - prowadzi szkolenia dla specjalistów i młodzieży, jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Wychowania Seksualnego na Uniwersytecie Warszawskim i Seksuologii Klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej oraz Akademii Medycznej i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Autorką licznych książek i artykułów z tego zakresu m.in. podręcznika dla gimnazjalistów do „wychowania do życia w rodzinie” i monografii „Edukacja seksualna”, „Jak się kochać” i „Seks na wysokich obcasach” oraz „Zwykłej książki o tym, skąd się biorą dzieci”. Swoją pracę naukową i popularyzatorską poświęca profilaktyce zaburzeń psychoseksualnych, szeroko rozumianej edukacji seksualnej i propagowaniu zdrowia seksualnego.

 

 
Dr hab. Iwona Grzegorzewska - dr hab. prof. UZ, psycholog, specjalność: psychologia kliniczna, kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Rozwoju, z-ca dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Naukowo zajmuje się zagadnieniami związanymi z psychopatologią rozwojową i psychologią kliniczną dzieci i młodzieży. Jest autorką wielu publikacji w tym obszarze, m.in. monografii „Dorastanie w rodzinach z problemem alkoholowym”; „Odporność psychiczna dzieci alkoholików” oraz współautorką wraz z prof. L. Cierpiałkowską monografii „Dzieci alkoholików z perspektywy rozwojowej i klinicznej” oraz „Uzależnienia behawioralne”. Od 25 lat pracuje również jako psycholog - praktyk, udzielając pomocy dzieciom, adolescentom i ich rodzicom.

 

Dr Tomasz Grzyb - psycholog społeczny, adiunkt w Katedrze Psychologii Społecznej Filii Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu, visiting lecturer w NATO School w Oberammergau w Niemczech, konsultant przy projektach NATO dotyczących operacji psychologicznych. Naukowo zajmuje się psychologią wpływu społecznego, technikami wpływu i propagandą. Jest współautorem replikacji słynnego eksperymentu Stanleya Milgrama, autorem oraz współautorem licznych eksperymentów terenowych. Publikował w Psychologii społecznej, Polish Psychological Bulletin, European Journal of Applied Psychology, Journal of Applied Social Psychology, Social Psychological and Personality Science. Interesuje się metodologią badań (zarówno naukowych, jak i marketingowych), historią najnowszą oraz techniką (od pralki automatycznej przez nożyce hydrauliczne do czołgu Abrams). We wrocławskim oddziale SWPS prowadzi zajęcia z zakresu technik wpływu społecznego, statystyki i metodologii, SPSS oraz badań marketingowych. Jego główną ambicją jest przekonanie wszystkich dookoła (ze szczególnym uwzględnieniem trójki własnych dzieci), że na wszystkie, nawet najbardziej dziwaczne pytania można znaleźć odpowiedź. Dr Tomasz Grzyb jest doświadczonym popularyzatorem nauki – w Charakterach oraz prasie lokalnej publikował popularnonaukowe artykuły dotyczące technik wpływu społecznego, prowadził wykłady dla dzieci i seniorów dotyczące mechanizmów działania reklamy oraz wykład dla rodziców w Strefie Rodzica SWPS.

 

 
Prof. dr hab. Eugenia Mandal - autorka książki „Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach”, redaktor naukowy książki „Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych” i autorka jednego z rozdziałów w książce „Przestrzenie manipulacji społecznej”.

 

Anita Janeczek Romanowska - Psycholog dziecięcy, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Na tej samej uczelni otworzyła przewód doktorski i w ramach studiów doktoranckich prowadziła zajęcia ze studentami psychologii. Swoją wiedzę i umiejętności poszerza poprzez udział w kursach i szkoleniach dotyczących pracy z dziećmi i ich rodzicami. Doświadczenie w pracy z rodzinami zdobywała m.in. w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Lublinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9 w Warszawie, Stowarzyszeniu dla Rodzin oraz w przedszkolach i placówkach wsparcia dla rodzin z małymi dziećmi. Rodziców i specjalistów pracujących z małymi dziećmi wspiera również w ramach prowadzonych szkoleń i warsztatów. Brała czynny udział w konferencjach dotyczących świadomego rodzicielstwa (m.in. Festiwal Rodzicielstwa Bliskości w Łodzi, Konferencja Wychowanie w Szacunku we Wrocławiu). Od kilku lat współpracuje z portalami i czasopismami adresowanymi do rodziców i specjalistów (m.in. Kwartalnik Położna, Kwartalnik Integracja Sensoryczna). Od trzech lat prowadzi własną stronę o psychologii dziecka i świadomym rodzicielstwie www.bycblizej.pl.

 

 
Tomasz Kondzielnik - mąż i ojciec dwóch córek: Gai i Wandy. Menadżer, trener rozwoju osobistego i wyznawca porozumienia bez przemocy (NVC). Bliska mu jest idea rodzicielstwa bliskości a poprzez Fundację Inicjatywa wspiera edukację alternatywną. Założyciel organizacji Nowi Wojownicy, która propaguje męskie ruchy rozwojowe. Prowadzi męskie kręgi oraz autorski warsztat Męski Punkt Widzenia.

 

Konrad Kruczkowski – reportażysta, autor nagradzanego bloga haloziemia.pl (Blog Roku 2013, Blog Blogerów, dwukrotnie Blog Forum Gdańsk Award). Laureat Nagrody Newsweeka im. Teresy Torańskiej (za reportaż Jesteśmy Głusi). Ambasador i przyjaciel Stowarzyszenia WIOSNA. W maju 2016 r. ukazała się jego pierwsza książka „Halo Człowiek. Rozmowy o tym, co ważne”. W maju br. kolejna – zbiór „Halo Tato. Reportaże o dobrym ojcostwie”.

 

 
Blog Ojciec, czyli Kamil Nowak - Mąż, ojciec trójki dzieci, z wykształcenia nauczyciel, a zawodu przedsiębiorca oraz bloger, którego każdego miesiąca czyta kilkaset tysięcy ludzi. Wierzy, że zaangażowane ojcostwo jest niesamowicie istotne nie tylko dla samych dzieci, które bezpośrednio na tym korzystają, ale i dla całego społeczeństwa.